PANORAMA CAZINA

„Održivo upravljanje otpadom“,naziv je projekta koji će općina Cazin realizirati zajedno sa općinama Bosanska Krupa i Bužim, a koji je odabran u okviru Javnog poziva ILDP-a za finansiranje iz oblasti međuopćinske saradnje. Od ukupno 40 općina koje su imale pravo učešća u ovom pozivu, prijave su stigle iz njih 14, a projekat općina Cazin, Bosanska Krupa i Bužim jedan je od prvo rangiranih. Njegova ukupna vrijednost je 188.194,50 KM od čega su 93.600, 00 KM sredstva ILDP-a, a ostatak su zajednička sredstva općina učesnica u projektu. Projekat će, uz općine Cazin, Bosanska Krupa i Bužim, implementirati Agencija za razvoj općine Cazin, te komunalna preduzeća općina učesnica.Ukupna vrijednost svih odobrenih projekata je 598,221.59 BAM, pri čemu je 278,091.01 BAM obezbjeđeno od strane ILDP-a, dok je 320,130.59 BAM obezbjeđeno od opština učesnica i drugih partnera na projektu.

Implementacija odobrenih projekata će početi u aprilu 2015. godine i trajati će do novembra 2015. godine. Sredstva za MOS inicijative su obezbijeđena od strane Vlade Švicarske, koja podržava implementaciju ILDP-a.

 

www.opcinacazin.ba