JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin je dana 19.10.2015.godine u Bihaću potpisala ugovor o sufinanciranju projekata iz ekoloških naknada za 2015.godinu sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona.

Predmet Ugovora je sufinanciranje projekta “Održivo upravljanje otpadom” iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a financira navedeni projekat u iznosu od 25.000,00 KM za Javno komunalno preduzeće.

Sredstva iz predmetnog Ugovora su nepovratna. Rok za realizaciju projekta je 8 mjeseci od dana uplate sredstava na transakcijski račun preduzeća.

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin sa implementacijom ovog projekta potvrđuje da aktivno i kontinuirano učestvuje u apliciranju i realizaciji projekata značajnih za preduzeće i općinu Cazin.