April mjesec čistoće 2020 se provodi u skladu sa pravilima i smjernicama Civilne zaštite. Obzirom da je proglašena pandemija izazvana corona virusom u periodu kada naše preduzeće provodi akciju “April – mjesec čistoće”, operativni plan je izmjenjen i prilagođen uslovima i smjernicama od strane Civilne zaštite te kriznih štabova na svim nivoima. Aktivnosti koje se sprovode uglavnom su usmjerene na dezinfekciju javnih površina i objekata. Većina zahvata će biti realizirana koristeći mašine i strojeve i bez okupljanja radnika i volontera kako je to bila praksa u prošlom vremenu. Radit ćemo na čišćenju divljih deponija te servisiranju javnih objekata od sezonske šljake ogrijevnih materijala. U zadnjoj sedmici ćemo organizirano prikupljati kabasti otpad.

Zahvaljujemo se udruženjima i pojedincima koji su se stavili na raspolaganje i kandidirali određene akcije u okolišu. Nadamo se da ćemo uskoro doći u situaciju da iste uz druženje i sprovedemo.