Rejting općine Cazin, kada su u pitanju međunarodni projekti, uspješno se gradi već nekoliko godina i o tome svjedoče razvijena saradnja s mnogim međunarodnim organizacijama, stranim ambasadama i sličnim institucijama, a tu su i projekti koji to zvanično potvrđuju. Jedan posljednjih je projekat „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“  na kojem je općina Cazin odabrana između stotinu prijavljenih aplikacija od zemalja cijelog regiona.

 –„Obavijest iz Saveza općina i gradova Federacije BiH o tome da smo jedna  od svega 16 općina iz regiona koje su aplicirale na ovaj projekat, nas je uistinu obradovala. Prvi korak je naše prisustvo prezentaciji projekta i potpisivanje deklaracije o saradnji, a u budućnosti ćemo sigurno usvojiti novu metodologiju koja će biti korištena u radu našeg preduzeća kada je u pitanju zbrinjavanje otpada, a nakon toga koristiti ovaj uspjeh i za sve naredne slične aplikacije“, kaže Sedin Šišić, direktor JKP Čistoća preko kojeg je općina Cazin aplicirala za projekat „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“.

Kako ističe načelnik općine Cazin mr. NerminOgrešević, činjenica da se u kontinuitetu radi na razvoju kompetentnih timova za izradu kvalitetnih projekata daje konkretne rezultate i to je za općinu Cazin izuzetno dobar pokazatelj i podstrek za dalji rad. –„Naša je pažnja usmjerena na to da budemo uključeni u međunarodne projekte i dolazimo do sredstava i inovativnih projekata koje ćemo aplicirati u našoj zajednici. Spremnost za ovakve projekte, kvalificiranost i stečeno povjerenje koje imamo, doprinose tome da naše aplikacije budu priznate i to je od izuzetne važnosti za našu općinu. Biti u najužem krugu izabranih općina iz cijeloga regiona sigurno je i velika promocija za naš Cazin“, kazao je.

Implementatori projekta su German Cooperation, GIZ Deutsche Gesellshaft, SDC- Švicarska agencija za razvoj, dok je selekciju prijava učinila komisija koju su činili predstavnici  GIZ-a, NALAS-a, SESWE i Aquasan mreže u BiH.

cazin.NET