Skip to main content

Zanimljivost: Da li znate šta je “kesome

“Kesometrija” je neslužbeno mjerenje vodostaja naših prelijepih rijeka i potoka. Za ovakav način mjerenja vodostaja pobrinuli su se nesavjesni građani i preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom. Ovakvo mjerenje vodostaja poslužit će NIKOM, a naškodit će: onima koji su postavili kesometriju, svim biljkama i životinjama i Vama koji ovo čitate.  

Zanimljivost: Da li znate dužinu Ekvator

Ekvator je zamišljena crta na površini nebeskog tijela koja je jednako udaljena od oba pola. Ekvator dijeli površinu na sjevernu i južnu polutku. Geografska širina ekvatora je 0° po definiciji. Dužina Zemljinoga ekvatora je oko 40.070 kilometara.   Da li znate da kamioni JKP “Čistoće” d.o.o. Cazin prelaze 3 puta godišnje dužinu ekvatora!?