Skip to main content

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazina, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazina dana 01.10.2019. godine počeo zimski režim plaćanja parking prostora. Zimski režim naplate je od 7:00 h do 19:00 h u svim zonama.

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazin, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazin dana 01.04.2019. godine počeo ljetni režim plaćanja parking prostora. Ljetno vremensko  korištenje parkinga uz naplatu je od 07:00 do 23:00h u periodu od 01.04. do 30.09.2019.godine.

Obavijest: Parking prostori

Obavještavaju se građani  da zbog pojačanog saobraćaja i gužve na parkinzima u  predstojećim danima  praznika  koriste parkinge u drugoj zoni (Žitarnica, ul. Nurije Pozderca, ul. 503 Slavne brigade i ulica Indire Pjanić), i alternativne besplatne parkinge (plato FK Krajina i plato SC Alinac).

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazina, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazina dana 01.10.2018. godine počeo zimski režim plaćanja parking prostora. Zimski režim naplate je od 7:00 h do 19:00 h u svim zonama.

Obavijest korisnicima parking prostora

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava korisnike usluga m-parkinga, odnosno korisnike koji vrše plaćanje parking prostora putem SMS poruka da su nastali određeni problemi na SMS aplikaciji Bhtelecoma. Bhatelecom radi na rješavanju nastalog problema. Molimo korisnike da koriste klasično plaćanje na parkomatima dok se ne riješi nastali problem.

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazin, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazin dana 01.04.2018. godine počeo ljetni režim plaćanja parking prostora. Ljetno vremensko  korištenje parkinga uz naplatu je od 07:00 do 23:00h u periodu od 01.04. do 30.09.2018.godine.

Aktivnosti na zimskom održavanju grada

Komunalno preduzeće je pristupilo raščišćavanju nagomilanog snijega sa parking prostora. Do sad su raščišćeni parking kod Ljiljana, Nurije Pozderca, Indire Pjanić, Ćuprija, 503.Slavne brigade i Žitarnica, dok se na ostalima radi. Molimo sve vozače da parkiraju vozila na prostorima koja su predviđena za parking, te za razumijevanje i strpljenje.

Obavijest: Parking prostori

Obaviještavaju se građani da zbog pojačanog saobraćaja i gužve  na parkinzima u predstojećim danima koriste parkinge kod sportskog centra Alinac i stadiona Krajine. Kapacitet ovih parkinga je 300 parking mjesta i koriste se bez naknade.

Obavijest korisnicima!

Obaviještavaju se građani da zbog pojačanog saobraćaja i gužve  na parkinzima u predstojećim danima koriste parkinge u drugoj zoni grada (Žitarnica, Ulica Nurije Pozderca,ul. 503 Slavnih brigada i ulica Indire Pjanić), iz razloga što su poluprazna te im je cijena korištenja u pola cijene u odnosu na parkinge u centru grada.

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazina, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazina dana 01.10.2017 godine počeo zimski režim plaćanja parking prostora. Zimski režim naplate je od 7:00 h do 19:00 h u svim zonama.