Zbog savremenih trendova u upravljanju otpadom, uticaju otpada na život i rad covjeka i klimatske promjene koje namecu pooštravanje ekoloških uslova, selekcija i reciklaža komunalnog otpada i odlaganje onog dijela koji je inertan i nema upotrebnu vrijednost postaje standard u upravljanju komunalnim i drugim otpadom. Urbani sistemi upravljanja cvrstim otpadom podrazumijevaju kontinuirani proces redovnog cišcenja […]