Skip to main content

Odluka o posebnom režimu rada

Uprava preduzeća je zauzela stav da je JKP „Čistoća“ d.o.o Cazin dužno u potpunosti poštivati odluke i naredbe Kriznih štabova F BiH, USK-a i Gradskog kriznog štaba,  kao  i odluke i naredbe  Ministarstva zadravstva F BiH i USK-a. Ovom Odlukom uređuje se rad službi JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin dok traje opasnost od širenja zaraze corona […]

Odluka o posebnom režimu rada Preduzeća

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin je dana 17.03.2020.godine donijela Odluku o posebnom režimu rada dok traje opasnost od širenja Coronavirusa – COVID-19. Ovom Odlukom uređuje se rad službi gradske uprave Cazin dok traje opasnost od širenja zaraze Coronavirusom na način da: 1. Stranke koje budu ulazile u prostor JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin, na ulazu će od […]