Skip to main content

Obavijest korisnicima!

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Petak 01.05.2020.godine neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Prvomajskih praznika.

Odluka o posebnom režimu rada blagajne

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin dana 18.03.2020.godine donosi Odluku o posebnom režimu rada blagajne dok traje opasnost od širenja Coronavirusa -COVID-19 na slijedeći način: Blagajna Preduzeća će obavljati rad sa strankama radnim danima dvokratno i to u vremenu od 7:30 – 10:00 i od 11:00 – 15:00 sati. U vremenu od 10:00 – 11:00 sati će […]

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazina, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazina dana 01.10.2019. godine počeo zimski režim plaćanja parking prostora. Zimski režim naplate je od 7:00 h do 19:00 h u svim zonama.

Obavijest o pomjeranju linija odvoza

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava korisnike komunalnih usluga da će se od ponedjeljka 08.07.2019. godine zbog visokih temperatura odvoz komunalnog otpada vršiti u ranijim jutarnjim satima počevši od 6:00h. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest korisnicima

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Utorak 01.05.2018.godine i Srijeda 02.05.2018.godine neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Prvomajskih praznika.

Aktivnosti na zimskom održavanju grada

U danima vikenda a nakon prestanka padavina komunalno preduzeće je pristupilo raščišćavanju nagomilanog snijega sa javnih površina i trotoara. Aktivnosti takve vrste će se nastaviti i u narednim danima stoga molimo vozače i građane da to uzmu u obzir te imaju strpljenja u saobraćaju. Isto tako molimo građane da prilikom čišćenja dvorišta ne izbacuju snijeg […]

Ne bacajte žar i lug iz peći u posude za

Pojavom hladnijih  dana započinje se i s grijanjem domaćinstava. Mnogi se griju na drva i neke druge ogrjeve iza čijih sagorijevanja ostaje pepeo. Nakon čišćenja peći mnogi pepeo odlažu u kontejnere i posude za komunalni otpad, a da prije toga nisu provjerili ima li preostalog žara. Građani koji se griju na drva, budite jako pažljivi […]

Obavijest korisnicima!

Obaviještavaju se građani da zbog pojačanog saobraćaja i gužve  na parkinzima u predstojećim danima koriste parkinge u drugoj zoni grada (Žitarnica, Ulica Nurije Pozderca,ul. 503 Slavnih brigada i ulica Indire Pjanić), iz razloga što su poluprazna te im je cijena korištenja u pola cijene u odnosu na parkinge u centru grada.

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazina, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazina dana 01.10.2017 godine počeo zimski režim plaćanja parking prostora. Zimski režim naplate je od 7:00 h do 19:00 h u svim zonama.

Obavijest korisnicima: Odlaganje krupnog...

JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin prema planu odvoza jednom godišnje preuzima krupni otpad o čemu su korisnici blagovremeno obavješteni. Preuzimanje i odlaganje krupnog otpada u terminima koji nisu predviđeni planom odvoza krupnog otpada izvršava se prema narudžbi korisnika i naplaćuje se prema važećem cjenovniku za vanrednu uslugu. Korisnici isti mogu dovesti i odložiti u kontejner koji […]