Skip to main content

Služba javne higijene grada

Radnici JKP “Čistoća” u sklopu redovnih aktivnosti danas su izvodili radove na uređenju strogog centra grada, uređenju zelene površine na kružnom toku,uređenju cvijetnih gredica,uređenju putnog pojasa u ulici Gen.Izeta Nanića i uređenju zelene površine na ćupriji.

Služba javne higijene grada

Pogodni vremenski uslovi i više temperature doprinijele su da preduzeće JKP “Čistoća” d.o.o.Cazin ovih dana aktivno radi na ljetnom uređenju cvjetnih gredica, zelenila i javnih zelenih površina. Tako da su radnici u sklopu javne higijene grada danas bili angažirani na košnji, čišćenju trave i niskog raslinja u parku iza zgrade opštine.

Služba javne higijene grada

Radnici JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin u sklopu svojih redovnih aktivnosti izvršavaju jedan od poslova javne higijene grada. Čišćenje putnog pojasa u ul.generala Izeta Nanića košnja trave i drugog raslinja,čišćenje balkina te utovar i odvoz na deponiju.