Fond za zaštitu okoliša FBiH i JKP Čistoća doo Cazin potpisali su dana 30.03.2018.godine ugovor o sufinansiranju projekta „Nabavka komunalnih vozila za selektivno prikupljanje reciklažnog otpada“. Projekat je apliciran na javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017.godinu (JP2017/1). Sredstva će se koristiti za nabavku […]