ULOGA FOSFATA U DETERDŽENTIMA Veliki ekološki problem predstavljaju fosfati koji se u deterdžente dodaju da bi se promijenila kiselost vode,tvrdoća i povećala efikasnost čišćenja. Međutim, kada stignu u površinske vode,fosfati podstiču bujanje algi koje ugrožavaju opstanak flore i faune. Fosfati pomažu da omekša kalcijumom bogata tzv. „tvrda voda“ ali mogu da podstaknu bujanje cvjetanje algi […]