Svim korisnicima usluga i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu 2015 godinu.

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin 2015 godina slika