Ideja o obilježavanju dana žena javlja se početkom 20 stoljeća u doba industrijalizacije, a zbog loših radnih uvjeta. Uslijed toga javljaju se javni prosvjedi. Godine 1910. u Kopenhagenu je održana prva međunarodna ženska konferencija na kojoj je 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena.

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin svim damama želi sretan Međunarodni dan žena!