Radnici JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin u sklopu svojih redovnih aktivnosti izvršavaju jedan od poslova javne higijene grada.
Čišćenje putnog pojasa u ul.generala Izeta Nanića košnja trave i drugog raslinja,čišćenje balkina te utovar i odvoz na deponiju.

This slideshow requires JavaScript.