U sklopu programa o održavanju javnih zelenih površina grada Cazina,radnici JKP“ Čistoća“ d.o.o Cazin su radili na uređenju zelenih površina u ulicama Kulina Bana i generala Hamdije Omanovića.

This slideshow requires JavaScript.