Zbog savremenih trendova u upravljanju otpadom, uticaju otpada na život i rad covjeka i klimatske promjene koje namecu pooštravanje ekoloških uslova, selekcija i reciklaža komunalnog otpada i odlaganje onog dijela koji je inertan i nema upotrebnu vrijednost postaje standard u upravljanju komunalnim i drugim otpadom. Urbani sistemi upravljanja cvrstim otpadom podrazumijevaju kontinuirani proces redovnog cišcenja javnih i drugih gradskih površina, evakuaciju produkovanog otpada i njegov tretman. Oni su sastavni dio ukupne gradske infrastrukture s kojom su funkcionalno povezani, te s tim u vezi cvrsti otpad je neophodno uciniti neškodljivim tako da se najprije izdvaja korisni dio kao sekundarna sirovina, a ostatak se preraduje. Samo nekorisni otpad se deponira.

Nedostatak finansijskih mogucnosti za ulaganje i nedovoljno razvijena komunalna infrastruktura u svrhu jacanja i unaprijedenja procesa selekcije otpada ne dozvoljavaju ostvarenje znacajnijih rezultata na povecanju reciklažnih sirovina i manjih kolicina deponovanog otpada. Ipak, imajuci u vidu dosadašnja iskustva i na osnovu analiza o strukturi otpada, izvjesno je da se uspostavljanjem sistema eko-otoka i dodatnim angažmanom na promovisanju pravilnog odlaganja, prikupljanja i upravljanja komunalnim otpadom omogucava znacajno smanjenje kolicina koje ce se nepotrebno odlagati na deponiju te samim tim povecati korisnost otpada kao sekundarne sirovine, a u dužem razdoblju ostvariti pozitivne efekte u cjelokupnom sistemu upravljanja otpadom i zaštiti životne sredine.

Više o projektu možete saznati ovdje: EKO Otoci