Komunalno preduzeće upućuje poziv vozačima na odgovorno ponašanje u saobraćaju te da ne ostavljaju parkirana vozila na saobraćajnicama, trotoarima i drugim javnim površinama koja nisu predviđena za parkiranje.

Ovakva pojava onemogućava adekvatno zimsko održavanje saobraćajnica te može doći do oštećenja vozila.

U ovakvim slučajevima ćemo tražiti asistenciju komunalne inspekcije i MUP-a.

This slideshow requires JavaScript.