Skip to main content

Novi kamioni za prikupljanje i odvoz kom...

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ od danas je bogatije za još dva specijalna vozila za prikupljanje i odvoz otpada. Inače, broj korisnika usluge odvožnje otpada koje uslužuje JKP „Čistoća“ je 16.170. Iz svakog domaćinstva na području Grada Cazina mjesečno se četiri puta vrši prikupljanje komunalnog otpada i ovakva vozila, po riječima direktora „Čistoće“ Sedina Šišića, predstavljaju […]