Rejting općine Cazin i JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin, kada su u pitanju međunarodni projekti, uspješno se gradi već nekoliko godina i o tome svjedoče razvijena saradnja s mnogim međunarodnim organizacijama, stranim ambasadama i sličnim institucijama, a tu su i projekti koji to zvanično potvrđuju. Jedan od posljednjih je projekat „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“ na kojem je općina Cazin i JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin, odabrani između stotinu prijavljenih aplikacija od zemalja cijelog regiona.

17. decembra u svečanoj Sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je održana regionalna prezentacije projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama јugoistočne Evrope”, i svečano potpisivanje Deklaracije o zajedničkoj implementaciji projekta između partnera i gradova i općina izabranih za učešće u Projektu.

U februaru 2015.godine počinje prva faza realizacije projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama јugoistočne Evrope” na području Bosne i Hercegovine.

This slideshow requires JavaScript.