Javno komunalno preduzeće «Čistoća» d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Utorak 25.11.2014.godine  neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja „Dana državnosti Bosne i Hercegovine“.

Svim poslovnim partnerima i korisnicima usluga JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin želimo sretan „Dan državnosti Bosne i Hercegovine“.