JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazina, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazina dana 01.10.2018. godine počeo zimski režim plaćanja parking prostora.

Zimski režim naplate je od 7:00 h do 19:00 h u svim zonama.