Poznato je da JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin odvoz krupnog – kabastog otpada vrši jednom godišnje po unaprijed utvrđenom planu odvoza. Ukoliko imate pored komunalnog otpada u svojim domaćinstvima ili u proizvodnom procesu manje količine kabastog otpada koji treba češće adekvatno deponovati, možete ga vlastitim prijevozom dotjerati na ovlaštenu deponiju “Medžre – Vlaški do” gdje će isti biti deponovan.

Na ovlaštenoj deponiji dužni ste ovlaštenom zaposleniku koji radi na deponiji predočiti na uvid zadnji plaćeni račun za pružene komunalne usluge, u suprotnom dotjerani otpad neće biti primljen i deponovan.