Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Utorak 01.05.2018.godine i Srijeda 02.05.2018.godine neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Prvomajskih praznika.