Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Ponedjeljak 12.08.2016..godine neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Bajramskih praznika.