Obaviještavaju se građani da zbog pojačanog saobraćaja i gužve  na parkinzima u predstojećim praznicima koriste parkinge u drugoj zoni grada (Žitarnica, Ulica Nurije Pozderca,ul. 503 Slavnih brigada i ulica Indire Pjanić), iz razloga što su poluprazna te im je cijena korištenja u pola cijene u odnosu na parkinge u centru grada.