U posljednjih nekoliko dana na društvenim mrežama su se pojavile informacije i fotografije da se u Cazinu redovno ne odvozi otpad.

Zbog navedenih dezinformacija i lažnih fotografija obavještavamo građane Grada Cazin:

  • odvoz otpada odvija se po godišnjem planu odvoza otpada,
  • u vrijeme najstrožijih mjera rada i kretanja u vrijeme pandemije izazvane pojavom koronavirusa nije obustavljen odvoz otpada,
  • odvoz otpada se u širem području grada Cazin se vrši sedmično a u užem dijelu grada svaki dan.

Također, želimo da napomenemo da su organizatori javnih događaja i manifestacija dužni da obezbjede odvoz otpada sa lokacija održavanja događaja a sve u suradnji sa Javno komunalnim preduzećem. Sva odgovornost oko odvoza otpada je na organizatorima.