Obavještavamo cijenjene korisnike komunalnih usluga da će u mjesecu APRILU 2016.godine (MJESEC ČISTOĆE)  biti organizovano prikupljanje krupnog (kabastog) otpada iz gradskih i prigradskih naselja sljedećim rasporedom:

SUBOTA I NEDJELJA (23/24.04.2016.god.)

Na lokacijama parking kod pošte, te na prostoru žitarnice i Male Lise će biti postavljeni otvoreni veliki kontejneri u vremenu od 23.04.do 01.05.2016. godine, gdje će korisnici naših usluga moći odlagati krupni – kabasti otpad u gore navedenim danima.

PONEDJELJAK (25.04.2016.god.) MZ Cazin – šira zona (naselja: Osmanagići, Strane, Puškari, Vignjevići), MZ Stijena, MZ Čizmići, MZ Slatina, MZ Donja Koprivna;
UTORAK (26.04.2016.god.) MZ Ostrožac (glavna cesta Gnjilavac – Ostrožac), MZ Prošići, MZ Vrelo-Osredak, MZ Skokovi, MZ Pećigrad, MZ Gornja Koprivna, MZ Ljubijankići, MZ Cazin (ul.“I.Ljubijankić“, ul.M.Tatarević“, ul.“5 Korpusa“, ul.“N.Pozderca“, ul.“Alinac“);
SRIJEDA (27.04.2016.god.)  MZ Ćoralići (glavna cesta Loićka-Križ-Džehveruša), glavna cesta Gnjilavac-Stijena-Bajrića Križ, MZ Polje (Gornji i Donji Nuhići), MZ Majetići, MZ Miostrah, MZ Krivaja, Hatići, Platnica, MZ Gnjilavac, MZ Cazin (Alagića Ograde, Klisa);
ČETVRTAK (28.04.2016.god.)  MZ Cazin –  (Seferagići, M.Lisa, Lojićka, H.Brdo, Muhadžeri, Karaula, ul.“Kasima Ljubijankića Čaruge, Šepići, Klen, Kolište, Kula, Stovrela, J.brdo), Bašagići, Kapići, Selište, MZ Liskovac, MZ Mutnik;
PETAK (29.04.2016.god.) MZ Tržačka Raštela, MZ Šturlić, MZ Pjanići; MZ Gornja KoprivnaŠehiti – Brezova Kosa, Japići, Pivići, Žunići, Muratovo Brdo, MZ Ćoralići –  Lepuzani, Muhaljići, glavna cesta Ćoralića Križ -Ćehića Križ, MZ Gnjilavac, Kličići

Za sve dodatne informacije nazvati na tel. : 514-273 ili 512-735