U mjesecu maju ove godine JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin je ostvarila značajnu suradnju sa CMSR-om (Centar za Međunarodnu Suradnju i Razvoj) i Slovenskom ambasadom u Bosni i Hercegovini. Dana 14.05.2015.godine JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin potpisala donatorski projekat sa CMSR-om i o isporuci roba s „Atrik“ d.o.o.

Danas, 21.08.2015.godine “Atrik” d.o.o. je isporučio robu JKP “Čistoći” d.o.o. Cazin, čime je preduzeće bogatije za komunalno vozilo sa nadogradnjom i prikolicom sa nadogradnjom.

This slideshow requires JavaScript.