Pojavom hladnijih  dana započinje se i s grijanjem domaćinstava. Mnogi se griju na drva i neke druge ogrjeve iza čijih sagorijevanja ostaje pepeo. Nakon čišćenja peći mnogi pepeo odlažu u kontejnere i posude za komunalni otpad, a da prije toga nisu provjerili ima li preostalog žara.

Građani koji se griju na drva, budite jako pažljivi jer žar zna u pepelu tinjati satima, a da se to prostim okom skoro i ne primijeti.

Prethodnog dana se zapalio kontejner za odvoz komunalnog otpada zbog pepela, gdje su morali intervenirati vatrogasci.

Molimo sve građane da žar i lug iz peći ne odlažu u kante i kontejnere sa ostalim otpadom, već ih odlažite u posebne posude koje će se pokupiti od strane Komunalnog preduzeća nakon završetka zimske sezone.