Na osnovu Odluke nadzornog odbora JKP Čistoća doo Cazin o prodaji sekundarnih sirovina i otpadnog materijala – staro željezo broj : 32-02-2-3/21 od 05.03.2021. godine te Odluke o imenovanju komisije za  prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala – staro željezo broj: 6-314/22 od 02.11.2022. godine, direktor JKP Čistoća doo Cazin objavljuje : 

JAVNI POZIV

za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju sekundarnih sirovina

i otpadnog materijala-staro željezo u JKP „Čistoća“ d.o.o Cazin

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane subjekte da podnesu svoje ponude za otkup sekundarnih sirovina i otpadnog materijala-staro željezo.