Vijeće mladih Općine Cazin, u suradnji sa JKP “Čistoća” oraganizuje Eko radionicu 21.09.2014.godine.

Tema Eko radionice je reciklaža papira i plastike. Povodom radionice, dana 16.09.2014.godine postavljene su kante za papir i plastiku u nekoliko škola u Općini Cazin. Kante su postavljene u JU “Prva srednja škola”, JU “Gimnazija” Cazin i u OŠ “Cazin I”.

Sav prikupljeni papir i plastika će se koristiti za Eko radionicu.

This slideshow requires JavaScript.