Svim poslovnim partnerima i korisnicima usluga JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin želimo sretan „Dan državnosti Bosne i Hercegovine“.