U sklopu akcije “April – mjesec čistoće 2021” danas 29.04.2021.godine Vijeće mladih Grada Cazin su u dvorištu JU “Dječije obdanište Hasnija Omanović” uredili pješčanik za manju djecu i dio za sjedenje.