Prethodnih dana traje akcija čišćenja “Šumarije” Cazin u sklopu akcije JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin “April – mjesec čistoće”. Na putnom pojasu Gnjilavac – Bašče – Donja Koprivna prvi dan, Donja Koprivna – Krečane drugi dan, Donja Koprivna – Rakovića strana – Konjodor treći dan, i Bašče – Japića Brdo – Projsa – Gornja Koprivna četvrti dan, na prikupljanju otpada radili su radnici Šumarije dok je  JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin donirala svu potrebnu HTZ opremu i izvršila utovar, odvoz i deponovanje otpada.

 

This slideshow requires JavaScript.