Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin pokrenulo je pripremne aktivnosti za realizaciju akcije „April – mjesec čistoće“ sa ciljem očuvanja okoliša i unapređenja životne sredine. Akcija će se sprovoditi kroz niz akcija na uređenju urbanih i ruralnih područja gradaCazina. Sanacija divljih deponija uz saradnju pripadajućih MZ-a; Prikupljanje i odvoz kabastog od korisnika komunalnih usluga; Edukacija […]