Skip to main content

Odluka o posebnom režimu rada

Uprava preduzeća je zauzela stav da je JKP „Čistoća“ d.o.o Cazin dužno u potpunosti poštivati odluke i naredbe Kriznih štabova F BiH, USK-a i Gradskog kriznog štaba,  kao  i odluke i naredbe  Ministarstva zadravstva F BiH i USK-a. Ovom Odlukom uređuje se rad službi JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin dok traje opasnost od širenja zaraze corona […]

Odluka o posebnom režimu rada blagajne

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin dana 18.03.2020.godine donosi Odluku o posebnom režimu rada blagajne dok traje opasnost od širenja Coronavirusa -COVID-19 na slijedeći način: Blagajna Preduzeća će obavljati rad sa strankama radnim danima dvokratno i to u vremenu od 7:30 – 10:00 i od 11:00 – 15:00 sati. U vremenu od 10:00 – 11:00 sati će […]

Odluka o posebnom režimu rada Preduzeća

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin je dana 17.03.2020.godine donijela Odluku o posebnom režimu rada dok traje opasnost od širenja Coronavirusa – COVID-19. Ovom Odlukom uređuje se rad službi gradske uprave Cazin dok traje opasnost od širenja zaraze Coronavirusom na način da: 1. Stranke koje budu ulazile u prostor JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin, na ulazu će od […]

Nabavka osnovnih sredstava

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin u suradnji sa Gradom Cazin a u programu opremanja komunalnog preduzeća sa osnovnim sredstvima ovom prilikom je izvršilo nabavku kombinovanog vozila rovokopač i traktora sa priključnim dijelovima. Navedena sredstva su vrijednosti 360.000,00 KM a koristit će se za izvršavanje poslova zajedničke komunalne potrošnje te ostale građevinske operative.

Recikliranje, koliko je važno?!

U vrijeme kada je okoliš sve više ugrožen neodgovornim ponašanjem barem svakog drugog čovjeka te velikog dijela vodećih kompanija u svijetu, posebno je važno razmišljati o načinima kako ublažiti sve veću štetu koju nanosimo prirodi oko sebe te na taj način indirektno ugrožavamo i sebe. Recikliranje je jedan od načina i od velike je važnosti […]

“Razvrstajmo otpad”

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin je u proteklom periodu u suradnji sa gradom Cazin i Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH realizirala projekat pod nazivom “Razvrstajmo otpad u školi”. Cilj ovog projekta je selektivno prikupljanje otpada u školama u Gradu Cazin i podizanje razine svijesti građana.

Obavijest korisnicima parking prostora

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane grada Cazina, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području grada Cazina dana 01.10.2019. godine počeo zimski režim plaćanja parking prostora. Zimski režim naplate je od 7:00 h do 19:00 h u svim zonama.